2012 m. birželio 28 d., ketvirtadienis

Aktualios nuorodos

Čia rasite mūsų būrį žaidime.:)

Šią anketą reikia užpildyti norint tapti oficialiu LKA nariu.

Čia galite rasti informaciją apie buvimo LKA laiką, gautus davinius.

Jeigu norite kariauti svarbiuose mūšiuose, o už tai gauti atlygį, įstokite į LKA NST būrį. Dėl priėmimo kreipkitės į LKA vadą ar pavaduotojus.

Šį puslapį matyti gali tik NST būrio nariai. Jame registruojamos turimos bazūkos.

Už valstybinį darbą kursantams gali būti skiriamos piniginės premijos.:)

Įstokite į Lietuvos kariuomenę, dalyvaukite kasdien organizuojamose misijose ir gaukite už tai tankų.;)
  
Samdymas
Mūšiuose reikalingi visų divizijų kariai. Galite parduoti savo žalą kitoms šalims (FF atlyginama pilnai).

Naudinga informacija
Nuorodos naujokams į aktualią informaciją vienoje vietoje.

Erepublik pradžiamokslis
Specialiai naujokams sukurtas puslapis, kuriame galima rasti daugybę svarbios informacijos visais rūpimais klausimais.

2011 m. rugsėjo 28 d., trečiadienis

Garbės lenta

Lietuvos karo akademijos garbės lenta / hall of fame:


Funnyte, iPSiArt, Vaicius, Robinas, Lariox, miestiete, Arius Nesakysiu
IpsiArt
(classified), Marzzz, MantasBalevicius, Laujustas, Apsitraukias, Novydomi, Krašto apsaugos ministerija (Pokštasq), Rooo27, Robinas, Kenzuks, Lietuvos Respublikos Seimas, LR prezidentas Lurk,  Atsibodo, Geranoris, Justazix, Tautis_LT, Lariox, kauke00, Vorloniukas, LR prezidentas ZygaLTU, Noblas, Aurimasss, MajorLT, rokas321, VTechas, Ignasjo9, Narsius, tadzius23, Adolf.H, Kakeris, OneFineDay, Monkey. D. Luffy, laimiux, Nukainotas, Magnus Dux, Vorloniukas, Lietuvos Kariuomenė, gintas2k
Second  Time (1407 diena)
Respublik, LyncePef, Jadzik, MantasBalevicius, Juozatas, (classified), Novydomi, MajorLT, Aurys, Antakis, Lariox, Laujustas, Kelias, Funnyte, Audriusa, Mindonass, Apsitraukias, Lt Vytautas, Klumpakojis, Kenzuks, Aurimass, isivaizduotinas, Vytautas Magnum, Rooo27, Mudis, Robinas, CqkLt, Pawliuxs, Senjoras, Kauke00, Vaicius, Metekas, Udra, odakras, eShadows, gedas0620, Bezddalius, HEXaminas, Povilas1989, Karolis.Klimas, Siragonas, SamaKrutas, Iskroviklis, Geranoris, Narsius, antoskaa32, DoxasLT, Plastake, Flazeris, Domcia, AeternusLt, PYSTMYST, visi nick uzimti, Gala7777777, InUrFaceChimp, Bimbagalvis, giesa112, Sennis, gintas2k, invisibble, akirute, Lietuvytis, Sezamina, Gytis.GV, Joostis, Julius959, (classified), Giedrius Stacinskas, kristisss, Woraspvm, miestiete, Mantas St, Druzbanas, kaltas, Adolf.H, EGG1978, Justixx, Baitas, julrad, ezerenas, Tomas Karasauskas, Aurimasss, Initas, martuxx, Slow Monkey, Benamis9, Lietuvelis, Eirimas, kimergrad, EddyJacob, satnam18, SarunasTomasVaisieta, Cosmodromas, vGBLv, Marius121, Marija 1995, H200, Ignas Rimkunas, Profkas, smthnew, Andriuss, Paulius M, vidutisss, AS-AS, SomicLTU, GodleSsS, Arius Nesakysiu, Perkuns, coffeemane, KosmosasLT, LEO211, Pypius, Poprune, RedW1ne, LiOsas, SportLTU, tadzius23, visoks, LexXas, Donatas Munscinskas, Grigas, In Chains, IronWolf, 1salakahs1, Archfiend, swaraz, kakawa, mode333, dzinsinis, Dvorf, R1991, ozonasss, Edvioske, Fantizija, Gintaras Volkvicius, i.G33K, Pamazu, Kreivala, Klimkis, SiauboKarys, MartisLTU, Evalot, Pendragonas, Sharupke, swone, donce19, pukisbaisulis, Besmegenis, Heinrich.H, Zhilvinas
- 


Žymėjimai:

(2nd commander, supporter of Academy, Graduated, Pregnancy vacation)

2011 m. rugsėjo 20 d., antradienis

Lietuvos karo akademijos nuostatai

Lietuvos karo akademijos (toliau - LKA) nuostatai:

Priėmimas

1. Žaidėjas į LKA priimamas jei sutinka pasidalinti Skype kontaktais su atsakingu LKA pavaduotoju ir turi ne daugiau 1100 jėgos (strength) vnt. LKA baigimo data apskaičiuojama pagal formulę Baigimo_diena=(1550-jėga_priėmimo_metu)/14+priėmimo_diena. Diena laikoma eRepublik "naujojo pasaulio diena".
2. Norint įstoti į LKA būtina užpildyti registracijos formą. Jei kandidatūra tinkama, 3-4 d. bėgyje apie tai pranešime. Jei LKA negali pasiūlyti laisvos vietos, nors kandidatūra tinkama, kandidatas įtraukiamas į bendrą eilę ir informuojamas atsilaisvinus vietai.
3. Asmuo nepriimamas į LKA, jei LKA sudėtyje yra narys su tuo pačiu IP/TCP adresu.

Apranga

4. Kursantas privalo dėvėti uniformą (logotipai nurodyti Skype pokalbių grupėje). Leidžiama modifikacija: iš centrinės dalies išimti vyčio atvaizdą ir vietoje jo įdėti pasirinktą.

Daviniai

5. Egzistuoja du būriai - Lokio (6 Q7 tankų + 0.19 g. 1 dienos davinys, 25 vietų) ir Reguliarusis (5 Q6 tankų 1 dienos davinys, 25 vietų). Kursantas priimamas į tą būrį, kuriame yra didžiausias davinio dydis, jei jame yra laisvos vietos.  Į didesnio davinio dydžio būrį kursantai perkeliami pagal apskaičiuotą LKA baigimo dieną, didėjančia seka.
6. Lokių būrio kursantai dirba LKA vado pavaduotojo nurodytoje įmonėje už minimalų atlyginimą. Reguliaraus būrio nariai darbą susiranda savo nuožiūra (rekomenduojama šalyje, kurioje didesnės algos nei eLietuvoje, pvz., eLenkijoje).
7. Būtina būti aktyviu bent 5 dienas per savaitę. Jei neįmanoma - būtina iš anksto apie tai pranešti LKA vado pavaduotojui. Nesilaikant šios taisyklės kursantas šalinamas iš LKA su teise pakartotinai (1 kartą) pretenduoti į narystę LKA bendra tvarka (bei eile).
8. Davinys duodamas pirmadieniais už visą praėjusią savaitę. Davinio perdavimo valanda neapibrėžiama.
9. Esant kelių dienų neaktyvumui, Lokiai gauna atitinkamai sumažintą davinį, t.y. tik už tas dienas, kurias dirbo. Reguliaraus būrio nariai gauna pilną davinį, jei buvo aktyvūs ne mažiau nei 5 d.
10. Jeigu Lokio neaktyvumas yra daugiau nei 5 d., jam grąžinamas davinys už praėjusią savaitę dirbtas dienas tuo atveju, jei jis vėl tampa aktyviu. Reguliaraus būrio nariui daviniai tokiu atveju neduodami už visą praėjusią savaitę.

Treniruotės

11. Jei kursantas iš LKA vado pavaduotojo gauna davinio priedą auksu, jis turi teisę šį auksą panaudoti treniruotėms arba bazinio ("nemokamo") treniruočių pastato modernizavimui iki Q2 lygio.

Kovojimas, rikiuotė

12. Kursantas privalo būti karinio būrio (Military Unit) "Lietuvos Karo Akademija" nariu.
13. Kursantams rekomenduojama per dieną išnaudoti ne mažiau kaip 1-2 tankus kovoms, toliau kovoti neprivaloma. Jei buvo skirtas valstybinis davinys tankais (apie tokį davinį pranešama būrio šoutuose), jį būtina panaudoti nurodytam mūšiui.
14. Mūšius LKA vadas arba jo pavaduotojai nurodo per Daily Order (DO) valdymo elementą pagrindiniame puslapyje. Jei šis mūšis pasibaigęs (arba DO nenustatytas), galima kovoti  eLietuvos arba jos sąjungininkų pusėje savo nuožiūra (išskyrus tuos atveju, kai Valstybės karinių nurodymų laikraštyje pateikiami kiti nurodymai). Kategoriškai draudžiama kovoti ne už sąjungininkus nepriklausomai nuo aplinkybių (atitinkamai, nebent Valstybės karinių nurodymų laikraštis nurodo kovoti kitaip). Mercenary medalis laikomas vienu iš kovojimo ne už sąjungininkus įrodymų.
15. Kiekvieno mėnesio 14 d. LKA vadas paskiria MU pulkų (regimentų) kapitonus, nurodydamas juos per MU feeds. Balsuoti leidžiama tik už paskirtą kandidatą į kapitonus. Draudžiama be vado leidimo kelti savo kandidatūrą į regimento kapitonus
16. Kursantams rekomenduojama įstoti į NST būrį (dėl įstojimo kreiptis į LKA vadą ar pavaduotojus) ir Lietuvos Kariuomenę.

Rūsčioji dalis

17. Kursantas, žaidimo administratorių nubaustas galutiniu paskyros blokavimu prarandą teisę pakartotinai stoti į LKA, pasinaudodamas kita paskyra.
18. LKA administracijos sprendimu kursantas gali būti pašalinamas iš LKA dėl elgesio, nederamo valstybinės karinio ugdymo įstaigos auklėtiniui (sukčiavimas, balsų pirkimas, kitos kenkimo valstybės interesams apraiškos, ir pan.)
19. Draudžiama dėvėti LKA logotipą neesant LKA kursantu. Tik oficialiai (vado arba pavaduotojų) suteiktas LKA kursanto statusas yra pagrindas laikyti save LKA kursantu. Už šio punkto nuostatų nesilaikymą žaidėjas šalinamas iš "Lietuvos Karo Akademija"  karinio būrio (Military Unit).
20. Draudžiama kelti pasipriešinimo karus (Resistance War), išskyrus tuos atvejus, kai Krašto apsaugos ministras arba jo įgaliotas asmuo duoda tiesioginį leidimą kelti RW specifiniame regione specifiniu laiku (būtina pateikti jo žinutės vaizdą bet kuriam LKA vado pavaduotojui).
21. Draudžiama davinius naudoti bet kokiems azartiniams lošimams, taip pat bet kokia forma reklamuoti azartinius lošimus, nepriklausomai nuo to, ar jie susiję su žaidimu, ar ne. Kultūros ministerijos arba kitų žaidėjų organizuojamos loterijos nėra traktuojamos kaip azartinis lošimas.
22. NST būrio nariams be šių nuostatų taip pat galioja visos taisyklės,  apibrėžtos NST nuostatuose (nuoroda).
23. Už aukščiau išvardintų nuostatų nesilaikymą gali būti taikomos šios nuobaudos: įspėjimas, fizinės bausmės, laikinas narystės sustabdymas, pašalinimas iš LKA. Nuostatų neišmanymas nuo atsakomybės neatleidžia.

Funnyte,
Lietuvos karo akademijos vadovė
2012-11-12LKA administracija / staff:

IpsiArt - LKA tarybos garbės narys.
Samdinys - LKA įkūrėjas.
Funnyte - LKA vadas, LKA tarybos pirmininkė (veto teisė).
Vaicius - davinių dalinimas, LKA tarybos narys, LKA laikraščio leidėjo pareigos.
Robinas - davinių dalinimas, LKA tarybos narys.
Lariox - LKA puslapio kūrimas, LKA tarybos narys.
miestiete - davinių dalinimas.
Arius Nesakysiu - LKA tarybos narys.
LKA kursantai / boot camp: